Lek. med. Joanna Paczosa

Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne).

Badania do pracy na wysokości.

Badania kierowców i kandydatów na kierowców:

  • badania do wszystkich kategorii praw jazdy,
  • badania kierowców transportu drogowego,
  • badania kierowców samochodu służbowego.

Badania marynarzy do Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia:

  • na badanie należy zgłosić się z wykonanymi wcześniej badaniami (audiometria, EKG, RTG płuc, morfologia, retikulocyty, OB, glukoza, kreatynina, ALT, GGTP, mocz-badanie ogólne.)
  • do pracy na statkach żeglugi śródlądowej należy wykonać wcześniej audiometrię, EKG, RTG płuc, morfologię, glukozę, mocz - badanie ogólne.

Badania do pozwolenia na broń i kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące (wymagana jest morfologia z retikulocytami).