USG GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE 3D/4D

USG ginekologiczne - dopochwowe to jedno z podstawowych badań wykonywanych w ginekologii. Pozwala na wczesne wykrycie zmian w narządzie rodnym a także potwierdzenie ciąży. Wykonanie badania zalecane jest m. in. w przypadku występowania nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych, dolegliwości bólowych podbrzusza oraz diagnostyce niepłodności.
USG ciąży do 10 hbd - badanie wykonywane sondą dopochwową. Ma na celu uwidocznienie jaja płodowego, pęcherzyka ciążowego, zarodka, określenie liczby zarodków, kosmówek i owodni oraz ocenę narządu rodnego.
USG ciąży 11-14 hbd (tzw. USG genetyczne) - wykonywane między 11+0 a 13+6 tygodni ciąży nieinwazyjne badanie pozwalające nie tylko na oszacowanie ryzyka wad genetycznych (np. Zespołu Downa), ale przede wszystkim na ocenę anatomii płodu (ośrodkowego układu nerwowego, podniebienia, klatki piersiowej, serca, układu moczowego, jamy brzusznej, przyczepu pępowiny, kręgosłupa, kończyn, płci). W trakcie badania oceniane są markery wad genetycznych takie jak: przezierność karku (Nuchal translucency NT), kość nosowa u płodu (Nasal bone NB), przepływ w przewodzie żylnym (Ductus venosus DV), przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną (Tricuspid flow TR). Podczas badania potwierdza się również termin porodu na podstawie pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL), ocenia kosmówkowość i owodniowość w przypadku ciąży mnogiej oraz szacuje ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego (PE) oraz wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu (IUGR) na podstawie oceny przepływu krwi w tętnicach macicznych oraz wagi, wzrostu i przeszłości położniczej ciężarnej. W celu pełnego oszacowania ryzyka wad genetycznych oprócz badania USG wykonujemy tzw. test podwójny oceniający stężenia białka PAPP-A oraz wolnej podjednostki B-HCG w krwi ciężarnej.
USG ciąży 18-22 hbd (tzw. USG połówkowe) - badanie ma na celu ocenę położenia i anatomii płodu, struktury, dojrzałości, umiejscowienia łożyska oraz ilości płynu owodniowego.
USG ciąży 28-32 hbd - badanie ma na celu ponowną ocenę anatomii płodu, jego ułożenia, tempa wzrastania, umiejscowienia łożyska oraz ilości płynu owodniowego.
USG 3D/4D - badanie 3D pozwala na trójwymiarową rekonstrukcję płodu i wnętrza macicy, dzięki czemu można uzyskać wyraźny obraz dziecka. Obrazowanie 4D to obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, które pozwala m.in. na obserwację ruchów płodu i czynności jego serc.
UWAGA! Obraz płodu w ultrasonografii zarówno w technice 2D jak i trójwymiarowej 3D/4D zależy od wielu czynników, m.in.: wieku ciążowego, ułożenia płodu, ilości płynu owodniowego oraz przezierności tkanek dla ultradźwięków.